Þessi tölvupóstur og viðhengi hans kunna að vera trúnaðarmál. Sé tölvupósturinn ekki ætlaður þér er þér óheimilt að afrita eða notfæra þér efni hans á nokkurn hátt. Vinsamlegast gætið fyllsta trúnaðar um efni tölvupóstsins, tilkynnið sendanda tafarlaust um mistökin og eyðið tölvupóstinum. Óheimil notkun kann að varða stjórnvaldssekt og refsingu. Ef efni tölvupóstsins og viðhengja tengist ekki starfsemi Boðleiðar beint, er það á ábyrgð sendanda.

Sjá nánar 4. mgr. 88. gr., m lið 1. mgr. 103. gr. og 104. gr. laga um fjarskipti nr. 70/2022.

 

The information in this e-mail, and its attachments, may be confidential. If you are not the intended recipient you are prohibited from copying or making use of the content in any way. Please treat the information of the e-mail in strict confidence, notify the sender without delay and delete the e-mail. Failure to do so may result in civil and criminal liability. If the content of the e-mail and attachments are not directly related to Boðleið, the sender is responsible.

See 4. mgr. 88. gr., m lið 1. mgr. 103. gr. and 104. gr. of The Telecommunications Act no. 70/2022.